VEGA VALVE ISO 9001 OHSAS 18001

VEGA VALVE Sp. z o. o.

ul. Jesionowa 24E2, 05-230 Kobyłka


Asystentka Zarządu – Iwona Rokicka
Tel. + 48 796451122 ; Fax. + 48 22 758 60 67
e-mail: biuro@vega-valve.pl; vega@vega-valve.pl


Zarząd

Dyrektor ds. Handlowych – Jacek Zawisza kom. +48691324754; e-mail: j.zawisza@vega-valve.pl
Dyrektor ds. Technicznych – Robert Woźniak kom. +48603156448; e-mail: r.wozniak@vega-valve.pl
Dyrektor Projektu – Marek Kamiński kom. +48799053816; e-mail: m.kaminski@vega-valve.pl


Pion handlowy

Kierownik Projektu – Hubert Bielecki kom. +48790260343; e-mail: h.bielecki@vega-valve.pl
Inżynier Sprzedaży – Jarosław Sobczak kom. +48531408312; e-mail: j.sobczak@vega-valve.pl:


Biuro firmy, magazyn i zakład remontowy z parkiem maszyn:

ul. Ignacego Kraszewskiego 17, 05-820 Reguły


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000416515 Kapitał 200.000 PLN wpłacony w całości, NIP: 1251616294; REGON: 146075708


Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży, remontach pomp i armatury przemysłowej.

© 2018 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search