POMPY DWUSTRUMIENIOWE

Pompy dwustrumieniowe oferujące sprawność powyżej 90% pozwalają konsekwentnie oszczędzać cenną energię. Pompy ANDRITZ spełniają wszystkie oczekiwania klientów w zakresie sprawności, żywotności, łatwości konserwacji i efektywności ekonomicznej.

ANDRITZ Pompy z dzielonym korpusem

Najwyższa sprawność oraz niska pulsacja,

Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie pomp odśrodkowych. Odśrodkowe pompy ANDRITZ spełniają wszystkie oczekiwania klientów w zakresie sprawności, żywotności, łatwości konserwacji i efektywności ekonomicznej. Wszystkie komponenty produkowane są zgodnie z restrykcyjnymi standardami jakości, wyłącznie w zakładach posiadających certyfikat ISO. Najwyższa jakość naszych produktów uzyskiwana jest dzięki przestrzeganiu wysokich standardów jakościowych.

Dane techniczne:
 • Sprawność powyżej 90%
 • Wydajność do 20 000 m³/h
 • Wysokość tłoczenia do 220 m
 • Moc do 7.000 kW
Woda i odsalanie:
Oferujące sprawność powyżej 90% pompy dwustrumieniowe z dzielonym korpusem ANDRITZ pozwalają konsekwentnie oszczędzać cenną energię.

Obszary zastosowania
 • Pompy cyrkulacyjne, pompy wody chłodzącej dla elektrowni, zakładów przemysłowych oraz sieci ciepłowniczych
 • Pompy wody nieoczyszczonej dla stacji uzdatniania wody
 • Pompy wody pitnej dla sieci wodociągowych
 • Pompy wodne dla zakładów odsalania
Sprawdzona technologia: Wysoki standard pomp dwustrumieniowych z dzielonym korpusem, opiera się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu maszyn hydraulicznych oraz doskonałej znajomości technologii procesu.

Przemysł celulozowopapierniczy: Jako dostawca kompletnych systemów produkcyjnych dla przemysłu celulozowo-papierniczego, firma zdobyła duże doświadczenie związane z technologią procesu.
Pompy dwustrumieniowe ANDRITZ charakteryzują się niską pulsacją oraz wysoką sprawnością.

Obszary zastosowania
Transport surowca o stężeniu masy do 2%:
 • Pompy wlewu
 • Pompy hydrocyklonu
 • Pompy wody i filtratu
© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search