DIAGNOSTYKA MASZYN I URZĄDZEŃ

Diagnostyka maszyn i urządzeń w oparciu metody analizy drgań. Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych przy użyciu wibrodiagnostyki.

 Usługi diagnostyczne maszyn i urządzeń.


  • Diagnostyka profilaktyczna - wykonywana w celu poznania aktualnego stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz szacowania ich zmian w najbliższym okresie pracy. Diagnostyka maszyn pozwala zaplanować niezbęde remonty oraz planowane postoje remontowe maszyn i urządzeń aby przeprowadzić konserwacje lub remonty kapitalne.

  • Diagnostyka przedremontowa - kwalifikuje i weryfikuje zakresu remontu, określa stopień zużycia elementów maszyn oraz określa prawdopodobne przyczyny pogorszenia ich pracy. Informacje zgromadzone w trakcie diagnostyki stanowią podstawę dobrze przeprowadzonego remontu. Umożliwiają wytypowanie, realizację niezbędnych i koniecznych prac. Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka przedremontowa maszyn weryfikuje zakres czynności remontowych co pozwala na obniżenie kosztów remontów a w konsekwencji kosztów eksploatacji i produkcji. Pomiary wykonywane są w określonych warunkach pracy maszyn, wysokiej klasy sprzętem pomiarowym VIBEXPERT II.

    Oferujemy: Opracowanie programu badań przedremontowych w oparciu o własne wstępne pomiary dynamiczne, bądź pomiary profilaktyczne. Wykonanie przedremontowych pomiarów diagnostycznych przy pomocy sprzętu przenośnego. Nadzór diagnostyczny podczas remontu. Opracowanie dokumentacji remontowych oraz sprawozdań z pomiarów przedremontowych.

  • Diagnostyka poremontowa - weryfikuje prawidłowe przeprowadzenie remontu. Realizowane pomiary maszyn i urządzeń mają charakter odbiorowy po wykonanym remoncie oraz stanowią podstawę do dopuszczenia maszyny do ruchów próbnych i gwarancyjnych. Aby uzyskać jak największą żywotność w okresie eksploatacyjnym szczególnie ważne jest uzyskanie niskiej intensywności drgań w całym zakresie warunków pracy maszyny. Pomiary wykonywane są w określonych warunkach pracy maszyn, wysokiej klasy sprzętem pomiarowym VIBEXPERT II.

    Oferujemy: Opracowanie programu badań poremontowych w oparciu o pomiary dynamiczne. Wykonanie poremontowych pomiarów diagnostycznych przy pomocy sprzętu przenośnego. Nadzór diagnostyczny podczas remontu. Opracowanie dokumentacji poremontowych oraz sprawozdań z pomiarów poremontowych.Osiowanie laserowe zespołów maszyn.


Wykonujemy osiowanie zespołów maszyn, w swojej pracy używamy zaawansowanego laserowego systemu pomiarowego OPTALIGN smart.  Jest to odpowiednie narzędzie dla profesjonalnych pomiarów osiowania maszyn wirnikowych takich jak pompy, silniki, przekładnie i sprężarki umożliwia w znaczący spsoób skrócić do minimum czas potrzebny do prawidłowego wyosiowania zespołu maszyn.

OSIOWANIE ZESPOŁÓW MASZYN

Wykonujemy profesjonalne pomiary osiowania maszyn wirnikowych takich jak pompy, silniki, przekładnie i sprężarki itp...

O Nas

VEGA VALVE to zespół profesjonalistów, posiadamy odpowiednią kadrę, doświadczenie i przygotowanie techniczne do wykonywania prac modernizacyjnych i remontowych o dużym stopniu złożoności i skomplikowaniu technicznym. Wykonuje remonty i modernizacje najważniejszych pomp energetycznych, pomp zasilających, kondensatu, pomp diagonalnych, monoblokowych, pomp wodnych – przewałowych,wielostopniowych, ściekowych – zatapialnych, pionowych i poziomych napowierzchniowych oraz pomp chemicznych. Remonty pomp wykonujemy na częściach powierzonych lub dostarczonych przez naszą firmę.

© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search