SPRAWDZONA TECHNOLOGIA POMP ODŚRODKOWYCH

Wysoki standard pomp odśrodkowych ANDRITZ, opiera się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu maszyn hydraulicznych oraz doskonałej znajomości technologii procesu.

Pompy i silniki ANDRITZ

Produkty, systemy, zastosowania,

Dekady doświadczeń w produkcji maszyn hydraulicznych i pełna znajomość procesu są podstawą wysokich osiągów naszych pomp. Wiedza fachowa i zrozumienie wymagań klienta czynią nas cennym partnerem. ANDRITZ oferuje innowacyjne i wyspecjalizowane rozwiązania związane z pompami i kompletnymi stacjami pomp. Od opracowania produktu do badania modelu, od projektu, przez produkcję, zarządzanie projektem i instalację, po serwisowanie i szkolenia - wszystko z jednego źródła. Ufają nam klienci na całym świecie. Cenią sobie nasze wieloletnie doświadczenie obecne w całym łańcuchu wartości.

Pompy pionowe, diagonalne np. dla pompowni melioracyjnych
Pompy procesowe do transportu wody i zawiesin w różnych przemysłach, np. cukrowniczym, celulozowo-papierniczym, lub do zaopatrzenia w wodę
Pompy dwustrumieniowe z dzielonym korpusem do pompowania wody i zawiesin

Intensywne prace badawczo-rozwojowe. Zaangażowanie firmy ANDRITZ w prace badawczo-rozwojowe stanowi podstawę postępów, jakie czyni w produkcji urządzeń hydraulicznych. W chwili obecnej opracowuje i testuje nasze pompy i turbiny w pięciu zakładach w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Chinach. Połączenie ośrodków badawczo-rozwojowych w GRUPIE ANDRITZ w sieć zapewnia korzystną dla klientów, nieprzerwaną wymianę know-how.

Globalne zarządzanie jakością. ANDRITZ zapewnia wysokie standardy techniczne pomp dzięki zastosowaniu najwyższych standardów produkcji,  systematycznej organizacji, jasno zdefiniowanym procesom i dobrze przeszkolonym pracownikom. Systemy zapewnienia jakości oraz wymogi dotyczące procesu i jakości pomp zostały w taki sam sposób zdefiniowane i wdrożone we wszystkich zakładach ANDRITZ na świecie.

Blisko naszych Klientów. Serwis i konserwacja stanowią klucz do filozofii korporacji ANDRITZ.  Celem firmy jest zapewnienie najwyższej jakości serwisu, nieustającej satysfakcji klientów oraz niezawodności produktów.
© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search