PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA

Spawany, płytowy wymiennik ciepła jako alternatywa dla wymiennika płaszczowo-rurowego. SUPERMAX® i MAXCHANGER® - to nazwy spawanych płytowych wymienników ciepła produkcji firmy Tranter o zwartej budowie, zajmujące ułamek przestrzeni niezbędnej dla wymiennika płaszczowo-rurowego.

Wymienniki ciepła dla ekstremalnych warunków

Wymienniki płytowe spawane stanowią doskonałe uzupełnienie dla tradycyjnych płytowych wymienników ciepła, dla układów, w których, ze względu na ciśnienie, temperaturę lub agresywność mediów wobec uszczelek, zastosowanie wymienników z uszczelkami jest wykluczone. Mogą zapewnić wymianę ciepła między gazami, cieczami, a także w procesach, w których występuje przemiana fazowa. Posiadają specjalnie ukształtowana płytę wymiennikową, zapewniającą turbulentny przepływ w szerokim zakresie prędkości przepływu medium przez kanał. Dzięki kompaktowej konstrukcji, ilość medium roboczego znajdującego się w wymienniku jest znacznie mniejsza niż w wymienniku płaszczowo-rurowym. Zmniejszona pojemność cieplna wpływa korzystnie na sterowanie procesem technologicznym jak również zapewnia szybsze uzyskiwanie parametrów pracy w czasie rozruchu. Wymienniki spawane Tranter poza wysoką efektywnością zapewniają atrakcyjny poziom cen zarówno na etapie inwestycji jak i obsługi. Wymienniki ciepła z płytami spawanymi Tranter produkowane są w Artern (Niemcy), w Wichita Falls (USA) i w miejscowości Pune w Indiach. Wszystkie fabryki posiadają certyfikaty jakości ISO zapewniając najwyższe standardy projektowania, produkowania i testowania płytowych wymienników ciepła.

Zastosowania

Przemysł petrochemiczny i technologia gazu

• Układy rekuperacji ciepła w procesach technologicznych, chłodzenie, kondensacja oparów, układy osuszania i odsiarczania gazu
• Wymienniki współpracujące z kolumnami w procesach przeróbki węglowodorów
• Instalacje produkcji i transportu LPG
• Układy odzysku ciepła

Przemysł chemiczny

• Optymalizacja procesów cieplnych: skraplania, grzania i chłodzenia, odzysku ciepła i rekuperacji.
• Technologie chemii organicznej takie jak produkcja olefin, związków aromatycznych, alkoholi i aldehydów, kwasów organicznych, estrów, nitryli, związków siarki, w tym produkcja związków chlorowcowoorganicznych.
• Układy technologiczne z kwasami i zasadami, do podgrzewania, chłodzenia, oraz odzysku ciepła
• Procesy cieplne dotyczące mediów o wysokiej lepkości takich jak np. polimery
• Linie produkcyjne detergentów, farb i lakierów
• Chłodzenie i grzanie olejów mineralnych i syntetycznych
• Instalacje chłodzenia i osuszania gazów takich jak chlor, wodór, azot, dwutlenek węgla
• Układy do odzysku rozpuszczalników z oparów

Przemysł farmaceutyczny

• Optymalizacja procesów cieplnych: skraplania, grzania i chłodzenia, odzysku ciepła i rekuperacji
• Grzanie i chłodzenie cieczy termicznych
• Układy do odzysku rozpuszczalników z oparów

Ochrona środowiska

• Chłodzenie roztworu amoniaku za skruberem Ciepłownictwo , klimatyzacja , chłodnictwo
• Instalacje podgrzewu wody w sieciach grzewczych
• Separacja obiegów
• Podgrzewanie parą
• Odzysk ciepła
• Parowniki i skraplacze dla wszystkich czynników chłodniczych

Przemysł spożywczy i biopaliw

• Grzanie i chłodzenie olejów jadalnych

Energetyka zawodowa

• Podgrzewacze wody uzupełniającej
• Chłodnice kondensatu
• Chłodnice zrzutowe
• Skraplacze

DOBÓR, DOSTAWA WYMIENINIKÓW CIEPŁA

Vega Valve Sp. z o.o. zrealizowała dostawę układu filtrów do elektrociepłowni w Pruszkowie

© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search