RODO

RODO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Klauzula informacyjna Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VEGA VALVE Sp. z o.o. z siedzibą w Konotopie przy ulicy Inwestycyjnej 51, 05-850 Konotopa
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy z VEGA VALVE Sp. z o.o., art. 6 ust.1 lit b RODO , przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy,
  • wykonania obowiązków prawnie ciążących na VEGA VALVE Sp. z o.o., wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust.1 li. c RODO – przez okres niezbędny do ich wykonania,
  • dochodzenia lub obrony roszczeń VEGA VALVE Sp. z o.o. wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego,
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom powierzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search