OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I REMONTÓW POMP

VEGA VALVE Sp. z o. o. posiada odpowiednią kadrę, doświadczenie i przygotowanie techniczne do wykonywania prac modernizacyjnych i remontowych o dużym stopniu złożoności i skomplikowaniu technicznym. Wykonuje remonty i modernizacje najważniejszych pomp energetycznych, pomp zasilających, kondensatu, pomp diagonalnych, monoblokowych, pomp wodnych – przewałowych,wielostopniowych, ściekowych – zatapialnych, pionowych i poziomych napowierzchniowych oraz pomp chemicznych. Remonty pomp wykonujemy na częściach powierzonych lub dostarczonych przez naszą firmę.

VEGA VALVE Sp. z o. o. specjalizuje się w usługach i dostawach dla wodociągów i kanalizacji, energetyki zawodowej i ciepłownictwa

© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search