SPRAWDZONA TECHNOLOGIA POMP ODŚRODKOWYCH

Wysoki standard pomp odśrodkowych ANDRITZ, opiera się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu maszyn hydraulicznych oraz doskonałej znajomości technologii procesu.

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ACP

Wysoka sprawność i wytrzymała konstrukcja,

Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu pomp odśrodkowych.

Jako dostawca kompletnych systemów produkcyjnych dla przemysłu celulozowo-papierniczego, zdobył duże doświadczenie związane z technologią procesu – które jest podstawą pomyślnego rozwoju komponentów do transportu surowca.

Odśrodkowe pompy ANDRITZ, używane są z powodzeniem na całym świecie. Oferują dużą wytrzymałość i odporność na zużycie, dzięki czemu spełniają wysokie oczekiwania klientów w zakresie sprawności, żywotności, łatwości konserwacji i efektywności ekonomicznej.

Dane techniczne:

  • Wydajność do 6 000 m³/h
  • Wysokość podnoszenia do 160 m
  • Ciśnienie robocze korpusu do 25 bar
  • Temperatura do 200°C
  • Stężenie masy do 6% (Konstrukcja ARE do 8%)
  • Sprawność do 90%
  • Tylko pięć wielkości korpusów łożyskowych dla całej serii

Budowa modułowa - Zastosowanie standardowych części w pompach ANDRITZ zapewnienia dużą dostępność, a także umożliwia zastosowanie sprawdzonych komponentów.

Sprawdzona technologia - Wysoki standard pomp odśrodkowych ANDRITZ, opiera się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu maszyn hydraulicznych oraz doskonałej znajomości technologii procesu.

Obszar zastosowań:  Przemysł papierniczo-celulozowy, Wodociągi i oczyszczalnie ścieków, Przemysł energetyczny, Przemysł spożywczy
(np. cukrownie, gorzelnie), Bioetanol, Przemysł chemiczny.

© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search