DOSTAWA POMP PRZEMYSŁOWYCH ANDRITZ

Konstrukcja z otwartym wirnikiem w pompach odśrodkowych ANDRITZ serii S charakteryzuje się niskim naciskiem osiowym. Dzięki otwartym kanałom możliwy jest transport wielu różnych cieczy, w tym również z zawartością części stałych.

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S

Pompy dla mediów czystych oraz zawierających części stałe,

Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu pomp odśrodkowych. Jako dostawca kompletnych systemów produkcyjnych dla przemysłu celulozowo-papierniczego, zdobyliśmy duże doświadczenie związane z technologią procesu – które jest podstawą naszego pomyślnego rozwoju komponentów do transportu surowca.

Dane techniczne:
 • Wydajność do 4 000 m³/h
 • Wysokość podnoszenia do 140 m
 • Ciśnienie robocze korpusu do 16 bar
 • Temperatura do 140°C
 • Stężenie masy do 6%
Odśrodkowe pompy serii S produkcji ANDRITZ, używane są z powodzeniem na całym świecie. Oferują dużą wytrzymałość i odporność na zużycie, dzięki
czemu spełniają wysokie oczekiwania klientów w zakresie sprawności, żywotności, łatwości konserwacji i efektywności ekonomicznej.

Budowa modułowa: Zastosowanie standardowych części w pompach ANDRITZ zapewnienia dużą dostępność, a także umożliwia zastosowanie
sprawdzonych komponentów.

Sprawdzona technologia: Wysoki standard pomp odśrodkowych ANDRITZ serii S, opiera się na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu maszyn hydraulicznych oraz doskonałej znajomości technologii procesu.

Obszar zastosowań:
 • Przemysł papierniczy
 • Przemysł cukrowniczy
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł wodny
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Bioetanol
 • Media zawłóknione i zanieczyszczone
© 2024 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search