RODO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Klauzula informacyjna Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VEGA VALVE Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce przy ulicy Jesionowej 24/E2, 05-230 Kobyłka
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy z VEGA VALVE Sp. z o.o., art. 6 ust.1 lit b RODO , przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy,
  • wykonania obowiązków prawnie ciążących na VEGA VALVE Sp. z o.o., wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust.1 li. c RODO – przez okres niezbędny do ich wykonania,
  • dochodzenia lub obrony roszczeń VEGA VALVE Sp. z o.o. wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego,
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom powierzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest VEGA VALVE Sp. z o.o. (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

Czym są pliki „cookies”?

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

 

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Usuwanie plików „cookies”

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

 

© 2020 VEGA VALVE Sp. z o.o.
Designed by JaTTOG

Search